دوست دارم چون دلمو نمی شکنی تو
بیشتر از خودم فکر منی تو
دوست دارم چون همیشه کنارمی تو
خسته که باشم بی قرارمی تو
به خاطر دلت که دریاس
چشایی که تموم دنیاس
همیشه از خودت گذشتی
به خاطر همین که هستی دوست دارم
دوست دارم
تو واسه من نفسی
نیست مثه تو کسی
یه ستاره روی زمینی
تو پاک و مهربونی
تو قدرمو می دونی
توی دنیا بهترینی
تو واسه من نفسی
نیست مثه تو کسی
یه ستاره روی زمینی
تو پاک و مهربونی
تو قدرمو می دونی
همین که هستی بهترینی (8)
دوست دارم چون که تکیه گاهمی تو
تو گریه هام همیشه پناهمی تو
آی دوست دارم چون تو شبا ستارمی تو
همه می گن نیمه ی گمشدمی تو
به خاطر دلت که دریاس
چشایی که تموم دنیاس
همیشه از خودت گذشتی
به خاطر همین که هستی دوست دارم
دوست دارم
تو واسه من نفسی
نیست مثه تو کسی
یه ستاره روی زمینی
تو پاک و مهربونی
تو قدرمو می دونی
توی دنیا بهترینی
تو واسه من نفسی
نیست مثه تو کسی
یه ستاره روی زمینی
تو پاک و مهربونی
تو قدرمو می دونی
همین که هستی بهترینی (16)